Inpharm

O firmie

InPharm Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się importem równoległym oraz dystrybucją na terenie Polski oraz eksportem leków, wyrobów medycznych i kosmetyków.  Firma bazuje na flagowej zasadzie wolnego handlu w Unii Europejskiej – swobodzie przepływu towarów i usług.

Specjalizujemy się imporcie równoległym. Oznacza to, że sprowadzamy do Polski leki firm innowacyjnych oraz generycznych, kupione w tych krajach Unii Europejskiej, w których są one sprzedawane taniej.

Dostarczamy oryginalne leki i umożliwiamy ich sprzedaż po niższej cenie.
Zobacz naszą ofertę handlową.

Import równoległy jest w krajach Unii Europejskiej zjawiskiem powszechnie znanym od 30 lat, wspieranym przez rządy wielu krajów (np. Niemcy, Szwecja). Jest całkowicie legalny i bezpieczny: wszystkie elementy dystrybucji leków przebiegają pod kontrolą właściwych organów: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Nasza specjalizacja to:

 

InPharm Sp. z o.o. jest członkiem:

SIRPL - Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL). Członkami stowarzyszenia jest siedem firm zajmujących się importem równoległym na terenie Polski.

EAEPC - European Association of Euro-Pharmaceutical Companies), Stowarzyszenie to jest rzecznikiem dystrybucji równoległej leków w Europie. Zrzesza ponad 70 członków z 17 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Produkty